İnşaat ve taahhüt sektöründe kaydettiğimiz ilerleme ve üstlendiğimiz projeler, 

MEFA‘nın gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki güçlü itibarının daha da pekişmesinde son derece önemli bir rol oynamıştır.

Bugün

MEFA kalitesi, gücü ve yetkinlikleri ile en çok tercih edilen taahhüt firmalarından biri olarak kabul edilmektedir.
MEFA 1985 yılında Ucuz Ailesi tarafından kurulmuştur.
MEFA, itibarını işine adanmışlık, dürüstlük ve takım çalışması temellerinde inşa etmiştir. 30’uncu hizmet yılımızı gururla kutlamaya hazırlandığımız bugünlerde, bu değerler geçerliliğini güçlü bir biçimde korumaktadır.

Sağlam mali yapı

MEFA‘nın sağlam mali yapısı, müşterilerimize sağladığımız hizmetlerin sürdürülebilir olduğu anlamına gelmektedir. Devam eden üretim faaliyetleri ve stratejik hedefleri kapsamında üyesi olduğu toplum için değer üretmektedir.

Esneklik ve geniş ölçekli uzmanlık

MEFA‘nın inşaat tecrübesi geniş bir alanda farklı türde projeleri kapsamaktadır.
MEFA, toplumun gelişen ve değişen ihtiyaçlarını cevaplamaya odaklı bir taahhüt şirketi olarak farklı sektörlerde uzmanlaşmış ve geniş bir deneyim havuzu oluşturmuştur. Sahip olunan bu esneklik, yollardan köprülere, şehir altyapılarından katı atık depolama alanlarına, hidroelektrik santrallerden alışveriş merkezlerine kongre salonlarına, üniversite kampüslerinden hastanelere, spor komplekslerinden endüstriyel binalara kadar çok ve çeşitli yapıyı inşa etme fırsatı sağlamıştır.

Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik ve ekonomik gelişme, kuruluş vizyon ve misyonumuzun esin kaynağı olmuş; zamanla bir sorumluluğa dönüşerek inşaat hizmetlerimizin odak noktasını oluşturmuştur. Sürdürülebilirlik, güvenli çalışma koşulları ve çevresel duyarlılık

MEFA‘nın iş felsefesinin temel taşlarını oluşturmuştur.

Geleceğe dair
Türkiye’nin büyük ekonomik potansiyeline inanıyoruz. Diğer taraftan, ülkemizin merkezde yer aldığı çevre coğrafyasının önümüzdeki dönemde bir cazibe merkezi olarak yeni iş fırsatları sunacağını öngörüyoruz. Bu
öngörülerimizden hareketle,

MEFA büyümeye ve tüm paydaşları için değer ifade eden eserler ortaya koymaya devam edecektir. Stratejimize uygun gelişmeyi sürdürmemizde rol oynayan profesyonel ekibimizle gurur duyuyoruz. Yetkin ve iyi yetişmiş insan kaynağımız mükemmel yönetim stratejimiz kapsamında üstün performans sergilemektedir. İşverenlerimize ve çalışanlarımıza
MEFA markasına verdikleri güçlü ve kesintisiz destek için teşekkürlerimizi sunarız.

Sincerely,

Emin UCUZ
Chairman