qs

Our Environmental Approach

MEFA’s first and foremost environmental management policy is geared towards minimizing to the adverse effects that its activities have on environment. In order to comply with environmental legislation, MEFA use the very latest technology and know-how to create a cleaner living and working environment. To this end, MEFA develops projects that create added value and actively participates in improving citizens economic, social and environmental well-being and in any resolving problems arising from its work there. qc1
MEFA also structure its working practice to minimize wastage of natural resources and pollution and makes the most effective and productive use of the resources needed to complete a project. MEFA has been awarded
ISO 14001:2004 Enviromental Managment System Certification.

 

Etkin ve başarılı proje yönetimi

MEFA’nın inşaat ve taahhüt hizmetleri, ihtisaslaşmış yetkinliklerin, etkin ve başarılı proje yönetiminin ve teknoloji bazlı çözümlerin üzerinde temellenmiştir. Proje yönetimi
 MEFA‘nın başarısının ana bir unsurudur. Bizim için proje yönetimi, üstlendiğimiz projelerde insan gücünü ve diğer kaynakları, modern teknikler kullanarak yönlendirmek ve koordine etmektir. Proje Yönetimi, aynı zamanda maliyet, zaman, kalite ve müşteri memnuniyeti gibi önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmamızı da sağlamaktadır.
 MEFA, tecübesinin desteği ve vizyonunun rehberliğinde, yeni fikirleri cesaretlendirmekte ve rekabetçi yanını sürdürülebilir kılmak adına en uygun çözümleri sunmaktadır.
qc2
 Proje yönetimi, kalite kontrolü, işin zamanında tamamlaması ve güvenlik gibi kriterler,
 MEFA‘nın müşteri beklentilerinin ötesine geçmesini ve yüksek bir müşteri sadakatinin yaratılmasını sağlamıştır.
 MEFA, projenin başlangıç aşamasından tamamlanmaya kadar geçen her aşamada en yüksek standartları taahhüt etmektedir.
MEFA, ISO 9001 Yönetim Sistemi Sertifikası’na sahiptir.

 

 MEFA; üstlendiği projelerde uluslararası sağlık ve güvenlik standartlarının ötesine geçmektedir.

 MEFA‘da, geliştirilmiş bulunan ve kararlılıkla uygulanmakta olan sıfır kaza odaklı iş yaklaşımı çerçevesinde, çalışanlar, taşeronlar ve müşterilerin yanı sıra şantiyeye giren herkese mümkün olan en güvenli koşulların sağlanmasına özen gösterilmektedir. Yenilikçi kurslar ve eğitim programlarımızla, çalışanlarımıza ve taşeronlarımıza güvenliklerini sağlamak ve riskleri düşürmek için gerekli araç-gereç, bilgi ve kaynakları sağlıyoruz. 
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistem Sertifikası’na sahiptir.
qc3

 

NATO Güvenlik Sertifikası

MEFA, NATO ortak altyapı programının öngördüğü inşaat teknik yeterliliklerine tam uyumu sağlayan bir şirkettir ve
NATO Güvenlik Sertifikası’na sahiptir.
qc4

 

Overseas Contracting Certificate

MEFA receives “Ourseas Contracting Certificate” from Ministry of Public Works and settlement, Turkey. yurtdisibelge